ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2022/8 (މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޚްތިޞާޞްއަށް ބަދަލުގެނައުން)