ޤާނޫނު ނަންބަރު: 30/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 69/78، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)