ގަވާއިދު ނަންބަރު: 148-އާރ/2021 (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 4-އާރ/2010 (ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު