2017 ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނެރެފައިވާ 5 (ފަހެއް) ރުފިޔާގެ ކަރުދާހު ނޫޓުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރެއް ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު