ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެފް.އައި.ވީބީ ލެވެލް-2 އިންޓެނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް ކޯޗާރސް ކޯސް

 

VAM/IL/2019/7007

 

 

އިއުލާން

 

 

 

އެފް.އައި.ވީބީ ލެވެލް-2 އިންޓެނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް ކޯޗާރސް ކޯސް

 

  2019 މާރޗް 14–18 އަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކް ގައި ބޭއްވުމައް ހަމަޖެހިފައިވާ އެފް.އައި.ވީބީ ލެވެލް-2 އިންޓެނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް ކޯޗާރސް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  ވީމާ މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށްޝައުޤުވެރިވެލައްވާ އެފް.އައި.ވީބީ ލެވެލް-1 ކޯޗާރސް ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާC3  ފޯމް ފުރުމަށްފަހު އެފް.އައި.ވީބީ ލެވެލް-1

ސެޓްފިކޭޓް އާއިއެކު 28 ފެބުރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ވީ،އޭ،އެމް އަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2019   

 

 

24 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ