ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަން އަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ އިކުޕްމަންޓް ގަތުމަށް ކޯޓޭޝަން/ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދުން

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                         ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-21

  

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ އިކުޕްމަންޓް ގަތުމަށް ކޯޓޭޝަން/ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދުން

 

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ އިކުޕްމަންޓް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

M.UNIT

QTY REQ

ITEM DESCRIPTION

ITEM #

Nos

1

Sony Alpa A7 III

1

 

 

with 28mm-70mm lense

 

 

 

Lens

2

Nos

1

Sony FE 35mm f/1.8

 

Nos

1

Sony FE 50mm f/1.8

 

Nos

1

Sony FE 80mm

 

 

 

 

 

 

 

Stabilizer

3

Nos

1

DJI Ronin-S

 

 

 

 

 

 

 

Sennheiser MKE 400

4

Nos

1

(shotgun)

 

 

 

 

 

 

 

Sennheiser EW 100 ENG G4-A

5

Nos

1

(wireless pin mic)

 

 

 

 

 

 

 

Drone

6

Nos

1

Dji Mavic 2 Pro

 

 

 

 

 

Nos

5

Brinno Bcc 2000 Time Lapse Camera

7

 

 

 

 

Nos

1

Aluminum Travel Tripod Stand

8

 

 

UBeesize 61.4” 2-in-1 design tripod

 

 

 

 

 

Nos

1

GoPro Hero8 Black

9

 

 

Weight: 126g | Waterproof: 10m | 4K video: up to 60fps

 

 

 

1080: up to 240fps|720: up to 240fps|Stills resolution: 12MPBattery

 

 

 

Battery life: 1-3hrs estimate

 

 

 

 

 

Nos

1

a68 A-mount Camera with Aps-C sensor

10

 

 

ILCA-68 BODY KIT

 

 

Documents to be submitted with request for proposal/quotation

 

 Company Profile

 References (if any)

 Registration

 GST Registration

 Proposed product details

 

                            ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 29 މާރިޗު 2020 (އާދިއްތަ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

 

                            ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 3339060

                            މެއިލް : [email protected]

                            17 މާރިޗު 2020

 

 

 

17 މާރިޗު 2020
ހޯދާ