އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްސްކާރޝަނަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން

އެންގުން

  މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާންމުކޮށްފައި ވާ ނަންބަރު : 2020/5 އެންގުމާއި (ރިސޯޓުތަކުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން) ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސިޓީހޮޓާތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި އަދި އައްޑޫސިޓީއަށް އަންނަ ސަފާރީ ތަކުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން، އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކަށް އެކްސްކާރޝަނަށް ދިއުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގަމެވެ.

 

20 ރަޖަބް 1441

 

15 މާރިޗު 2020
ހޯދާ