މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ.މާކުރަތު ފުޓްސަލް ދަނޑު ދޫކުރުން

 އިޢުލާން

ރ.މާކުރަތު ފުޓްސަލް ދަނޑު ދޫކުރުން

މާކުރަތު ސްކޫލުގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިރަށު ފުޓްސަލް ދަނޑު 12 ފެބްރުއަރީ 2020 ން 05 މާރޗް 2020 ށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4:00 ން ފެށިގެން 5:30 ގެ ނިޔަލަށް މާކުރަތު ސުކޫލަށް ފުޓްސަލް ދަނޑު ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. މިހެންކަމުން ދަނޑު ބޭނުން ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މާކުރަތު ސްކޫލަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަގުތުގައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ފަރިތަކުރުމަށް ދަނޑު ހުސްކޮށްދެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

12 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ