ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
8 އަ ސައިޑް ވުމަންސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 2019

 

 

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

                                                              ނަންބަރު:FAM/IUL/2019/032

އިއުލާން

              23 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " 8 އަ ސައިޑް ވުމަންސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 2019 " ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ، ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ، ކުލަބް، ޖަމްއިއްޔާ، ޖަމާޔަތްތަށް މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި 10 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން އައްޑޫ ސިޓީ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފީހަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އިނާމް އަކީ -/25،000ރ (ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ)
  • މިމުބާރާތުގެ ރަނަރއަޕް ޓީމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އިނާމް އަކީ -/10،000ރ (ދިހަހާސް ރުފިޔާ)

               

               

 

                              28 އޮކްޓޯބަރ 2019     

 

28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ