ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން

އިޢުލާން

މިރަށު ޤަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

11 ޖުލައި 2019
ހޯދާ