ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވޯރކިން ޔުނިފޯރމް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވޯރކިން ޔުނިފޯރމް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

    މިއިދާރާއިން މުވައްޒަފުންގެ ވޯރކިން ޔުނިފޯރމް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން 2 ވަނަފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާން ނަމްބަރ (IUL)415/415/2019/47 (02 މެއި 2019) އިޢުލާނަށް އެކަށިގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 މެއި 2019   

އާދީއްތަ

12:45(މެންދުރު)

ގދ.ތިނަދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

23 މެއި 2019

 ބުރާސްފަތި    

12:45(މެންދުރު)

ގދ.ތިނަދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

          

    މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ. 

15 މޭ 2019
ހޯދާ