ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: FAM/IUL/2018/0006
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޭޕްރިލް 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1618
ސުންގަޑި: 22 އޭޕްރިލް 2018 1400
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުޓްބޯލް ބޭސިކް ރެފްރީސް ކޯސް 2018

 

 

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

                                               

                                                             ނަންބަރު:FAM/IUL/2018/0006

އިއުލާން

              1 އިން 10 މޭ 2018 ގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯލް ބޭސިކް ރެފްރީސް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ (އަންހެން / ފިރިހެން) އުމުރުން 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދު އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކުން، މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު 22 އޭޕްރީލް 2018 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ހުށައަޅާ ފޯމްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން ކޯހުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި -/1،500ރ (އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ދައްކަންވާނެއެވެ.

              މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް އެފް.އޭ.އެމްގެ ކައުންޓަރުން ހެނދުނު 09:00 ން މެންދުރު 16:00 އާއި ހަމަޔަށް ލިބެން ހުންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.           

              8 އޭޕްރީލް 2018

2018-04-08