ދެންނެވުން
ނަންބަރު: FAM/IUL/2018/0003
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ޖަނަވަރީ 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1753
ސުންގަޑި: 28 ޖަނަވަރީ 2018 1600
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެފްރީން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ބެހޭ

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                                                                                                                                                                                                         ނަންބަރު:FAM/IUL/2018/0003

 

އިއުލާން

              ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ރެފްރީންގެ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ރެފްރީން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ވަނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމަވާފައެވެ.

              ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މުބާރާތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ބޭނުންވާ، ރެފްރީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ރެފްރީން 28 ޖެނުއަރީ 2018 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މުއްދަތު ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ރެފްރީން މިއެސޯސިއޭޝަނުން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތްތަކުގައި ރެފްރީކަން ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

              ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ސެޓް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ކައުންޓަރުން ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް ލިބެން ހުންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ފޯމް ފުރެއްވުމަށްފަހު [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ފޯމް އާއިއެކު ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް ހުށައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

              14 ޖެނުއަރީ 2018   

2018-01-14