ބީލަން
ނަންބަރު: (IUL)GS36/2024/007
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:14
ސުންގަޑި: 18 މާރިޗު 2024 13:30
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަދަރުސާގެ އައުއިމާރާތުގެ އަޕްގްރޭޑިންގ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  1. މި މަދަރުސާގެ އައު އިމާރާތުގެ އަޕްގްރޭޑިންގ މަސައްކަތްތަކެއްކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2024 މާރިޗު 07 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30އަށް މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2024 މާރިޗު 18 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވޭނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
28 ފެބުރުވަރީ 2024