ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 26/2023/(IUL)P2C-B1
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ޑިސެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:50
ސުންގަޑި: 08 ޖަނަވަރީ 2024 00:00
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަން

ނަންބަރު: 26/2023/(IUL)P2C-B1

އިޢުލާން

މިލްކުވެރިކަން:

މިދަންނަވާ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދައުވާކުރާ ފާރާތެއްވާނަމަ 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން މިކޯޓަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. ގއ.ވިލިނގިލި"އަތިރީގެ" އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ
28 ޑިސެންބަރު 2023