ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: D13C-A/2022/18
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 27 ނޮވެންބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:19
ސުންގަޑި: 04 ނޮވެންބަރު 2022 14:00
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަން

މިލްކުވެރިކަން:

           މިދަންނަވާ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމުން މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. ނ. ހޮޅުދޫ، "ގަސްދޮށުގެ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ
  2. ނ. ހޮޅުދޫ "ރަތްބަގީޗާއާގެ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

03 ޖުމާދުލްޢާލާ 1444

27 ނޮވެމްބަރ 2022

27 ނޮވެންބަރު 2022