ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: KS-B/IUL/2022/11
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:03
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
KS-B/IUL/2022/10 ނަންބަރު ގެ އިއުލާން ކެންސަލް ކުރުމަށް

c

 

 

 

 

ކަލާފާނުސްކޫލް

މާލެ . ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 

 ނަންބަރު އިއުލާން ކެންސަލް ކުރުންKS-B/IUL/2022/10


 

 

 

 

 މިސްކޫލްގެ KS-B/IUL/2022/10  އިއުލާން އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހުން އިޖާބަ ދެއްވާފައި ނުވާތީ މިއިއުލާން ބާތިލް ކޮށްފީމެވެ.

 

 

21 އޮގަސްޓް 2022

21 އޮގަސްޓް 2022