ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)284-A/284/2022/25
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 މޭ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:02
ސުންގަޑި: 13 އޮގަސްޓް 2022 00:00
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއިދާރާއީން އިޢުލާން ކުރި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މި އިޢުލާންވަނީ 14 މޭ 2022 15:33 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


 

އިޢުލާން

މިއިދާރާއީން އިޢުލާން ކުރި ތިރީގައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު މިއިޢުލާނާ އެކު އާންމުކުރަމެވެ.

 

#

މަޤާމް

އިޢުލާން ނަންބަރ

ތާރީޚް

1

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

(IUL)284-A/284/2022/18

24 އެޕްރީލް 2022

2

ޑްރައިވަރ

(IUL)284-A/284/2022/19

24 އެޕްރީލް 2022

 

12 ޝައްވާލް 1443

13 އެޕްރީލް 2022

13 މޭ 2022