މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 145-P/2021/42
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:57
ސުންގަޑި: 21 އޮކްޓޫބަރު 2021 11:00
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އެއަރކޮންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 11 އެއަރކޮންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ 2021 އޮކްޓޫބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައެވެ. އަދި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 އޮކްޓޫބަރު 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައެވެ.

ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ސާފުކުރެވޭނެއެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 2021 އޮކްޓޫބަރު 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އެވެ. ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

14 އޮކްޓޫބަރު 2021