ތަމްރީނު
ނަންބަރު: (IUL)298/298/2021/44
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:29
ސުންގަޑި: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021 00:00
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާއި ޓޮޕްސީ ޓްރޭނިންގް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ, ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

      

 އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާއި ޓޮޕްސީ ޓްރޭނިންގް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ލެވެލް-1 ގެ ކޯހަކާއި ލެވެލް-2 ގެ ކޯހެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ދަންނަވަމެވެ.

މި ކޯސްތައް ހިންގުމުގައި ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ވަޞީލަތެއް، ކޯސް ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ލެވެލެ-1 ގެ ކޯހުގެ ފީއަކީ -/1500ރ އަދި ލެވެލް-2 ގެ ކޯހުގެ ފީއަކީ -/1600ރ އެވެ. 10 ދުވަހާއި 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00ގެ ކުރިން އަލިފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު 6580021 އަށް ގުޅުއްވާ ނަންނޯޓް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

 

12 ޞަފަރު    1443

           19 ސެޕްޓެމްބަރ 2021           

19 ސެޕްޓެންބަރު 2021