ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)298/2020/28
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ޖޫން 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1200
ސުންގަޑި: 25 ޖޫން 2020 1300
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުކާރު ބަންދުވުމާއި ގުޅިގެން މި އިދާރާއިން ކުރި އިއުލާން (IUL)298/2020/21 ގައިވާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތު އިއުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން

އިޢުލާން

 

ސަރުކާރު ބަންދުވުމާއި ގުޅިގެން މި އިދާރާއިން ކުރި އިއުލާން (IUL)298/2020/21 ގައިވާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތު އިއުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން

 

 

އަލިފުށީގެ މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން (އިއުލާން ނަންބަރު (IUL)298/2020/17) އާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 25 ޖޫން 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މި އިދާރާގެ މީޓިންގް ރޫމްގައެވެ.

              މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2020-06-23