މުބާރާތް
ނަންބަރު: (IUL)226-A/PRIV/2019/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0843
ސުންގަޑި: 24 ޖޫން 2019 1030
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ހޯސްޓްކޯށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތެއް މިއަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މި މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ހދ.އަތޮޅު ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް  މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

2019-06-19