ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން

ޤަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

12 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ