ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރަތް 2018

 

 

 

އިއުލާން

 

ޤައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2018ގައި ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ

 

ޤައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ. މި މުބާރާތުގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިގައި ވާދަކުރެވޭނެއެވެ. ޔޫތު ސިޓީގެ ރެޑްބުލް ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގައި މިމަހުގެ 22 އިން 01 ޑިސެމްބަރ 2018ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 19 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 12:00އެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމް ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީހުންނާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ އެފްބީ ޕޭޖުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ 2018

 

14 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ