މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިމެންތި ގުދަނާއި ފްލެޓް އިމާރާތާއި ދޭތެރެއިން ދޫކުރެވޭ ވަގުތީ 1650 އަކަފޫޓްގެ 3 ކުލީބިމާއި ގުޅޭ

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                      

ނަމްބަރ: IUL)303-AS/303/2018/51)   

 އިޢުލާން

ސިމެންތި ގުދަނާއި ފްލެޓް އިމާރާތާއި ދޭތެރެއިން ދޫކުރެވޭ ވަގުތީ 1650 އަކަފޫޓްގެ 3 ކުލީބިމާއި ގުޅޭ

               އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ސިމެންތި ގުދަނާއި ފްލެޓާއި ދޭތެރެއިން 1650 އަކަފޫޓްގެ 3 ކުލީބިން ތެލުގެ މަސައްކަތައް ދޫކުރުމަށް މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ: IUL)303-AS/303/2018/50 ) އިޢުލާނުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭތީވެ ބާތިލްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

               ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

               30 ޞަފަރު  1440    

               08 ނޮވެމްބަރ  2018    

08 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ