ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ

ނަންބަރ: VAM/ILN/2018/008

 

 

އިޢުލާން

  ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 16 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 20:30 ގައި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މީޓިން ރޫމުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވާކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ މިވާހަކަ މައުލޫމާތައްޓަކައި އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކުރަމެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ 2018

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް

08 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ