ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ

ނަންބަރ: VAM/ILN/2018/006

 

އިޢުލާން

  ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 18 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 21:00ގައި ސިޓީގާޑެން މީޓިން ރޫމުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވާކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ މިވާހަކަ މައުލޫމާތައްޓަކައި އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކުރަމެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް

13 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ހޯދާ