ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓަރ ރިސޯޓް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި ( ރިސޯޓް ޒޯން ) ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގް 2018 ހޯސްޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

VAM/ILN/2018/008

 

 

 

               އިޢުލާން 

       

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައިވާ އިންޓަރ ރިސޯޓް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި ( ރިސޯޓް ޒޯން ) ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގް 2018  ބޭއްވުމަށް ހަމެޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 25 އިން  ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލައްށެވެ.

ވީމާ މިދެ މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ރިޒޯޓް ތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ހޯސްޓް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ރިޒޯޓްކުން ހޯސްޓުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުއްވުމަށް ފަހު 2018 ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަން އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ

11 މޭ 2018
ހޯދާ