ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖޭގެ ފުޓްސަލް ގައުމީ ޓީމްގެ ހެޑް ކޯޗް

a                          

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            ނަންބަރު:FAM/IUL/2017/009

އިއުލާން

              ރާއްޖޭގެ ފުޓްސަލް ގައުމީ ޓީމަށް ހެޑް ކޯޗެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

              ވީމާ، މިކަމަށް ސައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ، ސީ.ވީ އާއިއެކު އަދި ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ 08 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

              30 މޭ 2017

30 މޭ 2017
ހޯދާ