އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރުން

ނަންބަރ: A)AD-2019/252)

 

އިޢުލާނު

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރުން

 4 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: A)AD-2019/243) (އޮކްޓޯބަރ 16, 2019) އިޢުލާން ބާތިލް ކޮށްފީމެވެ.

 

 

 

 

30 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ