މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަޒީރާ ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްގެ އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

        އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                             ނަންބަރު: IUL)303-AS/2018/72)                  

އިޢުލާން

 

ޖަޒީރާ ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްގެ އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 

       2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަޒީރާ ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އުނގޫފާރުން ބައިވެރިވާ އުނގޫފާރު އެފްސީ ޓީމްގެ އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

       ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް އެދި 30 އޮކްޓޫބަރ 2019 ބުދަ ދުވަހު 12:00 ކުރިން މިކައުންސިލަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

       24  ޞަފަރު   1441     

       23 އޮކްޓޫބަރ  2019  

 

23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ