ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: މިއިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއަކާއި ކެމެރާއަށް ބޭނުންވާނެ ބައެއް ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

            މިއިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއަކާއި ކެމެރާއަށް ބޭނުންވާނެ ބައެއް ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ގަންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

1X Nikon D850 Body

1X Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art lens for Nikon

1X Sigma 70-200mm f/2.8 DG OS HSM lens for Nikon

1X EN-EL15a Rechargeable Li-ion Battery

1X Godox V860II-N 2.4G Falsh for Nikon

1x Sony 64GB G Series XQD Memory card

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 25 ސެޕްޓެންބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިއުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ

16 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ