ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މާލެ އޮފީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ

HDC(161)-A/IU/2019/69

 

 

 

އިޢުލާން

 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މާލެ އޮފީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ

 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މާލެ އޮފީހުގެ އިދާރީ އެންމެހާ މަސައްކަތް (ސިޓީ އަދި ކުރެހުން ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަތުން)، 1 ޖުލައި 2019އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުންކަމުގައި އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ. ބިލްޑިންގ)

ތިރީ ފަންގިފިލާ

ހުވަނދުމާ ހިނގުން، ހުޅުމާލެ

ފޯނު ނަންބަރ:3353535

 

 

21 ޝައްވާލު 1440

24 ޖޫން 2019

24 ޖޫން 2019
ހޯދާ