މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލިފުށީކައުންސިލްގެ

އިޢުލާން

 

އަލިފުށީކައުންސިލްގެ "ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019" ގައި ބައިވެރިވުމާގުޅޭ

            

             ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 3 ގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ  " ރ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019 "  ގައި  އަލިފުށީން ބައިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ހޮވަން ޖެހޭ 6 ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުލުވާލަމެވެ.

             މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވަނީ ޖުލައި 18 އިން 20 އަށެވެ.

             ވީމާ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިއަދުން ފެށިގެން 09 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

27 ޖޫން 2019
ހޯދާ