ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔޫ.އެފް.އާ އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްގެ މީޑިއާ ޕާރޓަނެއް ހޯދުމަށް

 

 

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

 

                                                                                                                       ނަންބަރު:FAM/IUL/2019/015

 

އިއުލާން

              ޔޫނިއަން އޮފް ޔޫރަޕިއަން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ޔޫ.އެފް.އާ) އާއި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ޖުލައި މަހުގެ 19 އިން 30 ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫ ސިޓީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި "ޔޫ.އެފް.އާ އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް" ގެ ނަމުގައި ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މިމުބާރާތުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ބޫޓާން ، ލެޓްވިއާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމް ވަނީ ބައިވެރިވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިމުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކަށް ވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މީޑިއާތަކުން 27 ޖޫން 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އެފް.އޭ.އެމް އަށް ޕްރޮޕޯޝަލް ހުށައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

             

                                  24  ޖޫން 2019      

24 ޖޫން 2019
ހޯދާ