ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޒީރޯ ފާލަންމަތީ ކޮންކްރީޓް ޝީޓެއް އެޅުން

އިޢުލާން

 

މިރަށު ޒީރޯ ޖެޓީ ފާލަން މަތީ ކޮންކްރީޓް ޝީޓެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެެ.

މި މަސައްކަތަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

23 ޖޫން 2019
ހޯދާ