ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނި ގޮނޑު އިރު އުތުރު ފަރާތު މޫދުގައި ފެންސެއް ޖެހުން

            އިޢުލާން

މިރަށު ކުނިގޮނޑުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތު މޫދުގައި ފެންސް އެއް ޖެހުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

16 ޖޫން 2019
ހޯދާ