މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯން ސްކީމް ޖޫން 2019 އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުން

ލޯން ސްކީމް ޖޫން 2019 އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުން

ލޯން ސްކީމް ޖޫން 2019 އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތިރީގައިވާ ތާވަލްއާއި އެއްގޮތަށް މައުލޫމާތު ސެޝަންތައް ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ތާރީޚް

މައުލޫމާތު ޝެޝަންކުރިއަށް ދާނެ ތަން

ގަޑި

13 ޖޫން 2019 (ބުރާސްފަތި)

ސީ.އެޗް.އެސް.ސީގެ ހޯލް

20:30 އިން 21:30 އަށް

16 ޖޫން 2019 (އާދީއްތަ)

ސީ.އެޗް.އެސް.ސީގެ ހޯލް

20:30 އިން 21:30 އަށް

19 ޖޫން 2019 (ބުދަ)

ސީ.އެޗް.އެސް.ސީގެ ހޯލް

20:30 އިން 21:30 އަށް

13 ޖޫން 2019
ހޯދާ