ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމަށް ގޮނޑި ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

މި އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމަށް ގޮނޑި ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރުން:

    މިއިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމަށް ގޮނޑި ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން 2 ވަނަފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާން ނަމްބަރ (IUL)415/415/2019/46 (02 މެއި 2019) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 މެއި 2019   

އާދީއްތަ

10:00 (ހެދުނު)

ގދ.ތިނަދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

23 މެއި 2019

 ބުރާސްފަތި    

10:00 (ހެދުނު)

ގދ.ތިނަދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

          

    މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ. 

15 މޭ 2019
ހޯދާ