އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މީދޫ "މަސްޖިދުއްޝައިޚް ޢަލީ" ގައި ހުކުރު ކުރުން

އިޢުލާން

19 އެޕްރީލް 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީ މީދޫ "މަސްޖިދުއްޝައިޚް ޢަލީ" ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.   

05 ޝަޢުބާން 1440

10 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ