މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)413/413/2019/20
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2242
ސުންގަޑި: 17 ޖުލައި 2019 1300
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން

އިޢުލާން

މިރަށު ޤަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

2019-07-11